Podlediad Podlediad Y Bardd Ar Daith

Ifor ap Glyn, y bardd cenedlaethol, sydd ar daith i Lithwania, China a Camerwn.

Gwefan: Podlediad Y Bardd Ar Daith

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Camerŵn - Pennod 3

Lawrlwythwch

Yn ei bodlediad olaf o Gamerŵn, mae'r bardd Ifor ap Glyn, yn mwynhau matango neu 'win' o'r balmwydden, ac yn lawnsio llyfr yng nghanol power cut yng nghwmni'r beirdd Mike Jenkins ac Eric Ngalle Charles.

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 29 Apr 2019 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Camerŵn - Pennod 2

Mae'r bardd Ifor ap Glyn yn darganfod cysylltiad rhwng Bae Colwyn a Chamerŵn, ac hefyd bod bus pass Merthyr yn dderbyniol fel 'i-d' gan fyddin y wlad. Ceir cyflwyniad i hanes cythryblus Camerŵn a cheir cerdd o fawl i'r cyflwynydd radio Charles Tembei.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 27 Apr 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Camerŵn - Pennod 1

Mae Ifor ap Glyn, yn cyrraedd y brifddinas Yaounde i hyrwyddo cysylltiadau llenyddol rhwng Cymru a Chamerŵn, yng nghwmni'r beirdd Mike Jenkins ac Eric Ngalle Charles. Cawn gyflwyniad i'r iaith Bakweri, a bwyta malwod - a cheir cerddi i ddiolch am grys ac am ocadas.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 25 Apr 2019 09:21:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tsieina - Pennod 3

Yn ei bodlediad olaf o Tsieina, mae'r bardd Ifor ap Glyn yn cael gwahoddiad i wledda hefo Maer Chengdu ac yn profi danteithion hefo enwau od, wrth ddysgu am arferion yfed y Tsieiniaid! Mae'n perfformio yn gyhoeddus i gyfeiliant ffidil, ac yn llunio cerdd am hen bobl yn gwneud ta'i chi yng nghanol canolfan siopa.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 23 Apr 2019 11:21:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tsieina - Pennod 1

Mae'r Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, yn cyrraedd Chengdu ar gyfer gŵyl farddoniaeth yng nghwmni 100 o feirdd o bedwar ban byd. Mae'n ymweld â chanolfan fridio pandas fwya llwyddiannus y byd ac yn dysgu am arferion blwyddyn newydd y Tsieiniaid.

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Apr 2019 13:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lithiwania - Pennod 3

Yn ei bodlediad olaf o Lithwania, mae'r bardd Ifor ap Glyn yn darganfod mai dyma'r wlad olaf yn Ewrop i gefnu ar baganiaeth. Mae'n profi pleserau cael bath mewn mwd, yn cyfarfod â siaradwr Cymraeg o Kiev ac yn sgwennu cerdd i ddathlu hyfrydwch yr hydref yng nghoedwigoedd Lithwania.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 06 Apr 2019 08:36:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lithiwania - Pennod 2

Mae'r bardd Ifor ap Glyn, yn symud i'r dref faddon Druskininkai sydd wedi bod yn rhan o 6 gwlad wahanol yn y can mlynedd diwethaf. Mae'n ymweld ag ysgol leol a chawn gerdd am ffynnon leol sy'n canu.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 03 Apr 2019 06:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Lithiwania - Pennod 1

Mae'r Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, yn cyrraedd Vilnius ar gyfer gŵyl farddoniaeth ryngwladol; mae'n helpu lansio antholeg ac yn cael ei gyfweld ar y gyfres gelf Kultūros Diena, ac yn llunio cerdd am fod grisiau ei westy ddim yn ffitio!

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 01 Apr 2019 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad