Podlediad Bwletin Amaeth

Y newyddion ffermio diweddaraf ar BBC Radio Cymru. The latest farming news.

Gwefan: Bwletin Amaeth

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Adroddiad 'Iaith y Pridd' Cyswllt Ffermio

Lawrlwythwch

Siwan Dafydd sy'n holi Eirwen Williams, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwledig Menter a Busnes.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 25 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pryderon y diwydiant moch

Siwan Dafydd sy'n holi Glesni Phillips ac Owen Morgan am sefyllfa'r farchnad.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 24 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Tir Dewi yn lansio yn Sir Fôn, Conwy a Gwynedd

Aled Rhys Jones sy'n sgwrsio gyda Delyth Fôn Owen am ehangu'r elusen i siroedd eraill.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 23 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cyswllt Ffermio yn annog pobl i ‘fentro’

Aled Rhys Jones sy'n holi Einir Davies am y fenter.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 22 Sep 2020 05:45:00 +0000

Tudalen Y Podlediad