Podlediad Podlediad Co' Bach

Eddie Ladd yw curadur archif ddigidol Radio Cymru. Eddie Ladd curates Radio Cymru's digital archive.

Gwefan: Podlediad Co' Bach

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ddoe yn Ôl (1982)

Lawrlwythwch

T Glynne Davies yn holi rhai o'r Cymry ddilynodd y Palmant Aur I Lundain i werthu llaeth.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 24 Mar 2019 06:05:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Dan Bawen yr Arth (1981)

Gwyn Llewelyn ac eraill yn cofio ugain mlynedd ers adeiladu Mur Berlin.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 Mar 2019 06:21:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dafi John Abernant (1986)

Teulu a ffrindiau yn cofio'r llenor D.J. Williams

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Mar 2019 06:54:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pwy Oedd Dewi Sant? (1984)

Annest Wiliam yn holi'r cwestiwn Pwy Oedd Dewi Sant? Cyfraniadau gan yr hanesydd Syr Glanmor Williams, y Tra Pharchedig Lawrence Bowen, Mari Evans a rhai o blant Aelwyd Aberafan.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 Mar 2019 07:09:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mynd Adre' (1988)

Ronnie Williams yn mynd a ni adre' i Gefneithin nôl yn 1988.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 17 Feb 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ym Mhendraw’r Byd (1990)

Bryn Thomas yn holi’r perchennog Siop Lyfrau a’r fenyw anhygoel Beti Rhys am ei theithiau o gwmpas y Byd

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Feb 2019 07:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Barn y Bobol (1964)

Y Parchedig Meic Parri yn cadeirio panel yn nhref Slough nôl yn 1964 a’r panel yw Hafina Clwyd, Yr Athro Emrys Jones a’r Parch Alwyn Charles.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 03 Feb 2019 07:05:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gwin y Gorffennol (1976)

Meredydd Evans yn cyflwyno dwy sgwrs, un rhwng Tom Evans a Mrs Elizabeth Edwards a arferai weithio yng ngegin Plas yr Hafod yng Nghwm Ystwyth a sgwrs arall lle mae Harri Parri yn holi John Edwards, dyn wnaeth gyfarfod a’r lleidr Coch Bach y Bala

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 27 Jan 2019 12:17:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Siop y Crydd (Llanfyllin 1981)

Lynn Davies sydd yn teithio i Lanfyllin ac yn cwrdd a’r trigolion i gael hanes, hiwmor a straeon ysbryd yr ardal.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 21 Jan 2019 16:13:00 +0000

Tudalen Y Podlediad