Podlediad Dim Rwan na Nawr

Tudur Owen a Dyl Mei sy’n ein tywys drwy hanes Cymru, un cwestiwn ar y tro...

Gwefan: Dim Rwan na Nawr

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pwy oedd Owain Glyndŵr?

Lawrlwythwch

Ai Owain Glyndŵr yw'r Cymro enwocaf erioed? Be oedd sbardun ei wrthryfela? Beth wnaeth ddigwydd i'w deulu? Ym mhennod olaf y gyfres, Rhun Emlyn ac Eurig Salisbury sy'n ymuno â Tudur a Dyl Mei i drin a thrafod Owain Glyndŵr

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 13 Dec 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Oes y Tywysogion

Yn y pumed bennod, cyfle i glywed am oes y Tywysogion yng nghwmni Tudur Owen, Dyl Mei a Dr Sara Elin Roberts.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 06 Dec 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Yr Oesoedd Tywyll

Dr Rebecca Thomas a Dr Owain Jones o Brifysgol Bangor sy'n ymuno gyda Tudur a Dyl i drafod yr Oesoedd Tywyll. Ydy Tudur yn gywir i ddefnyddio'r term? Pwy oedd yn ymosod ar Gymru ar y cyfnod "tywyll" yma? Oedd 'na lonydd i'w gael i'r Cymry? Oedd na'r fath beth a Chymru, neu Gymry, ar y pryd?!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 29 Nov 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pwy oedd y Rhufeiniaid gyntaf yng Nghymru?

Pwy oedd y Rhufeiniaid gyntaf yng Nghymru? Faint o hir nath y nhw aros? Pam oedd y nhw yma? Cewch yr atebion yma i gyd yng nghwmni Dewi Prysor ar y 3ydd pennod o Dim rwan na nawr!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 22 Nov 2019 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Y bobl gyntaf yng Nghymru

Tudur Owen a Dyl Mei sy’n dysgu am hanes Cymru, un cwestiwn chwilfrydig ar y tro. Yn y bennod gyntaf mae’r ddau yn mynd yr holl ffordd yn ôl i oes yr iâ. Pryd gafodd tir Cymru ei ffurfio am y tro cyntaf?

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 08 Nov 2019 16:49:00 +0000

Tudalen Y Podlediad