Podlediad Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant, i ffordd arall o weld y byd, ac i bersonoliaethau gwahanol…

Gwefan: Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Luned Tonderai

Lawrlwythwch

Sgwrs am fywyd a gwaith rhwng dwy iaith gyda'r cynhyrchydd a chyfarwyddwr Luned Tonderai

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 15 May 2020 10:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Richard Elis

Elis James sy'n trafod iaith, gwaith a bywyd gyda'r actor Richard Elis

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 15 Apr 2020 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sian Harries

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r awdur a'r perfformiwr comedi Sian Harries. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sian a'i gyrfa.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 02 Apr 2020 10:48:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Yr Athro Prys Morgan

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a'r hanesydd yr Athro Prys Morgan. Beth oedd cyfraniad unigolion a chymdeithasau Cymreig ym mhrif ddinas Lloegr ar iaith a diwylliant Cymru ar hyd yr oesau? Pa mor hir fydd hi'n gymeryd i'r iaith Gymraeg golli rheolau treiglo? A sut mae rhedeg y ferf ' skidaddle’?

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 14 Jun 2019 06:15:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Huw Stephens

Elis James sy'n sgwrsio gyda'r DJ Huw Stephens.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 31 May 2019 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elliw Gwawr

Sgwrs rhwng Elis James a'r gohebydd seneddol a'r awdur Elliw Gwawr. Mae'r ddau'n trafod cefndir ieithyddol Elliw a fagwyd ar aelwyd Gymraeg ond sydd bellach yn byw yn Essex ac yn trio magu plentyn dwyieithog yn ne ddwyrain Lloegr. Clywn am y penderfyniadau ieithyddol bwysig wrth sgwennu llyfrau coginio poblogaidd, ac am yr her o gyfathrebu'n glir ar y teledu a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol wrth ohebu mewn cyfnod gwleidyddol cythryblus.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 24 May 2019 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sioned Wiliam

Sgwrs rhwng y comedïwr Elis James a chomisiynydd comedi Radio 4, Sioned Wiliam. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Sioned yn y Bari, a sut mae wedi llwyddo i fagu mab sy'n Gymro Cymraeg yng nghanol Llundain. Clywn am yrfa ddisglair Sioned yn gweithio gyda mawrion y byd comedi o Steve Coogan i Jonathan Ross, ac ar rai o gyfresi comedi ac adloniant fwyaf dylanwadol y degawdau diwethaf, ynghyd a'r nofelau Cymraeg mae wedi bod yn 'sgwennu yn y blynyddoedd diweddar.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 May 2019 04:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gruff Rhys

Y cerddor Gruff Rhys yw gwestai cyntaf y gyfres. Mae'r ddau yn trafod magwraeth ieithyddol Gruff, dylanwad y cyfnod pan fu'n astudio yn Barcelona, ac effaith iaith a dwyieithrwydd ar ei gyfansoddi, ei waith creadigol a'i fywyd teuluol.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 10 May 2019 07:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Croeso i bodlediad Elis James – Dwy Iaith, Un Ymennydd

Elis James sy'n archwilio’r ffordd mae iaith yn allwedd i ddiwylliant.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 09 May 2019 11:53:00 +0000

Tudalen Y Podlediad