Podlediad Galwad Cynnar

Trafodaeth wythnosol Radio Cymru ar natur a bywyd gwyllt. Radio Cymru's weekly nature and wildlife discussion.

Gwefan: Galwad Cynnar

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Be ydan ni yn ei wybod am y naturiaethwr, Richard Morgan?

Lawrlwythwch

Datblygiad cyffrous i stori John Beech, y sgolar byd natur o 1900. Mae'n debyg mai Richard Morgan, naturiaethwr adnabyddus ac awdur cynhyrchiol oedd ei athro yn Ysgol Llanarmon yn Ial. Hefyd sgwrs am y draenog gyda Martin Coleman o Swydd Derby. Y panelwyr heddiw yw Twm Elias, Paula Roberts a Nia Jones.

Dyddiad Cyhoeddi: Sat, 26 Sep 2020 07:11:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 19 Sep 2020 07:10:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Eifiona Thomas Lane, Hywel Roberts, Sion Dafis sy'n trin a thrafod byd natur gyda Bryn Tomos wythnos yma. Hefyd sgwrs gyda warden Enlli, Mari Huws.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 05 Sep 2020 07:28:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Galwad Cynnar

Gerallt Pennant a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Gerallt Pennant and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 29 Aug 2020 07:31:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 27/06/2020

Gerallt Pennant yn trafod Wythnos Ymwybyddiaeth Gwenoliaid Duon a hanes Canolfan Ryngwladol Adnoddau Daear Glyn Rhonwy gyda Math Williams a Ben Stammers. Siôn Dafis yn sôn am flodyn prin ar y Gogarth sy’n dibynnu ar wyfynod, a beth fedrwn ni wneud i helpu peillwyr yn gyffredinol. Dr Gethin Thomas a Dr Jess Mead Silvester yn trafod ymwelwyr tymhorol i'n moroedd, pysgod yr haul Mola mola, sydd wedi bod yn heidio cryn dipyn wrth i'r dŵr gynhesu.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 03 Jul 2020 06:44:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 21/03/2020

Merched y Wawr, Dinas, Llanwnda yn Arfon sy'n ymestyn gwahoddiad i Galwad Cynnar recordio rhaglen yng Nghanolfan Felinwnda.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 21 Mar 2020 08:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 14/03/2020

Bryn Tomos a'i westeion yn trafod natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 14 Mar 2020 09:30:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 30/11/2019

Duncan Brown, Rhys Evans a Hywel Roberts sy'n trafod pynciau o fyd natur gyda Gerallt Pennant. Llyfr adar mawr y plant Onwy Gower a hanes diweddaraf y Bele Goed yn ardal Pontarfynach ydi rhai o'r pynciau sydd dan sylw.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 30 Nov 2019 08:43:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 02/11/2019

Bryn Tomos sydd yn sedd Gerallt Pennant, yn trafod byd natur, bywyd gwyllt a chadwraeth. Bryn Tomos and guests discuss nature, wildlife and conservation.

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 02 Nov 2019 08:24:00 +0000

Tudalen Y Podlediad