Podlediad Pryd o drafod

Guto Harri sydd yn cael sgwrs heb slogannau ac yn cloriannu dros ginio ar gwys ein gwleidyddiaeth. Guto Harri chats politics over lunch.

Gwefan: Pryd o drafod

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Branwen Cennard

Lawrlwythwch

Ymgeisydd seneddol oedd am newid y drefn a chynhyrchydd drama afaelgar ddangosodd mor wahanol allai gwleidyddiaeth Cymru fod. Mewn bwyty eidalaidd bywiog yn y Brifddinas mae gan Branwen Cennard berspectif unigryw - a difyr tu hunt.

Dyddiad Cyhoeddi: Tue, 31 Jul 2018 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Sara Watkin

Ar lan y Tafwys ym mwyty crand cyd-ddisgybl o ysgol y Preseli mae merch fferm o Sir Benfro yn dathlu ei gradd ar drothwy gyrfa ym Manc mwya'r byd. Ond wedi gweithio'n rhan amser i gyn-ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb, mae Sara Watkin a'i llygad ar gipio ei sedd rhyw ddydd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 24 Jul 2018 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Jon Owen Jones

Rôl oes aur llywodraeth lafur, ac wedi chware rhan ganolog yn datganoli grym i Gymru, mae dadrithiad Jon Owen Jones yn drawiadol dros stecen a gwin coch yn y bwyta poblogaidd ger ei hen swyddfa yng nghanol Caerdydd.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 17 Jul 2018 06:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elin James-Jones

Mae’n anodd dychmygu Cymraes a gwell sedd i wylio’r ddrama seneddol fawr ar Brexit. Elin James-Jones yw cydlynydd San Steffan ar y pwnc crasboeth ac mae’n rhannu’r profiad yn frwdfrydig mewn bwyty unigryw ger ei chartref yn Wandsworth.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 10 Jul 2018 06:10:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Elfyn Llwyd

Cyn-arweinydd Seneddol Plaid Cymru, Elfyn LLwyd, sy’n cnoi cil dros yr hwyl a’r her o ddau ddegawd yn y senedd, ac yn awgrymu dros “dolmades” yn ei hoff ”daverna” bod angen newid arweinydd nawr.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 25 Jun 2018 20:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad