Podlediad Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Mae Lowri Morgan, gohebydd chwaraeon ac athletwr, am ddarganfod nid yn unig sut mae chwareaon yn tanio’r Cymry ond hefyd sut mae e’n adeiladu’r genedl.

Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru is a Welsh language version of Sport Wales' Inside Welsh Sport podcast.

Gwefan: Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Dangos Sut Mae Chwaraeon yn Gwneud Gwahaniaeth - Yng Nghwmni Dr Larissa Davies

Lawrlwythwch

Mae Larissa yn Ddarllenydd mewn Rheoli Chwaraeon yng Nghanolfan Ymchwil y Diwydiant Chwaraeon (SIRC) ym Mhrifysgol Sheffield Hallam. Mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar effaith economaidd a chymdeithasol chwaraeon, hamdden a digwyddiadau mawr. Mae wedi arbenigo mewn defnyddio dadansoddiad Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) i fesur gwerth chwaraeon a gweithgarwch corfforol, gan gynnwys creu’r gwerthusiad SROI cyntaf erioed o Chwaraeon yng Nghymru, a gyhoeddwyd yn 2018.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 19 Dec 2019 15:22:19 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Chwaraeon yn Ysgolion Cymru: Beth yw’r sefyllfa ar hyn o bryd?

Fe wnaethom ymweld ag Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James ym Mhontypridd i drafod pa mor ddefnyddiol oedd cwblhau Arolwg ar Chwaraeon Cymru 2018 iddyn nhw. Rydym yn dysgu sut maent yn teimlo am eu canlyniadau arbennig, a beth maent yn bwriad gwneud am y canlyniad i sicrhau fod pobl disgybl yn cael cyfle I fod yn rhan o genedl actif ac yn gallu mwynhau chwaraeon am oes.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 01 Apr 2019 11:10:17 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sgwad Ni: Ffion Davies

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Aug 2018 16:30:06 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Mwy o Athletwyr, Mwy o Bencampwyr

Mae gwneud amrywiaeth o wahanol chwaraeon nid yn unig yn helpu i wella perfformiad athletwyr yn gyflawn, ond mae'n rhoi mwy o hyder a chymhelliant i blant yn hwyrach yn eu bywydau. Lowri Morgan sy’n cyflwyno.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 28 Mar 2018 23:04:33 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Codi’r Llen ar Chwaraeon yng Nghymru

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 22 Mar 2018 09:39:45 +0000

Tudalen Y Podlediad