Podlediad Tonfedd Cymru Fydd

Cyfres o sgyrsiau a seiniau yn edrych ar y dyfodol o safbwynt Cymreig. Dewch gyda ni ar daith sain drwy ddyfodoliaeth, ffuglen wyddonol a syniadau am lle fydd Cymru’n mynd yn y dyfodol pell ac agos. Daw’r podlediad gan @cymruddyfodol a Rhodri ap Dyfrig @Nwdls. Dwedwch helo yno os ydych chi eisiau bod yn rhan o’r sgwrs. * * * * * For those of you playing in English* * * * * TCF is an occasional show that looks at futures and alternative realities from a Welsh perspective. Come with us on a journey through futurism, scifi, and ideas that deal with the far and near future in Wales.

Gwefan: Tonfedd Cymru Fydd

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #5 Efa Lois

Lawrlwythwch

Sgwrs efo’r arlunydd, pensaer a pheiriant diwylliannol Efa Lois. Ymysg y pynciau yn y sgwrs oedd adeiladau Brwtalaidd Cymru, cloriau gwallgo llyfrau ffuglen wyddonol, Moomins, a chyswllt y gofod ar Mabinogi. Mwynhewch!

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 23 Sep 2019 22:02:42 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #4 Manon Steffan Ros

Ar ôl hir-oedi dyma ailafael gyda chwip o westai. Awdur, colofnydd a straight up ffan sci-fi - Manon Steffan Ros. 

Nethon ni drafod llenyddiaeth wyddonias gan fwyaf yn ddigon naturiol gan drafod hoff awduron Manon, sut wnaeth hi ddod at y genre, Llyfr Glas Nebo, a sut i uniaethu gyda alien (sut allet ti beidio?). Hefyd: SEXY CAPTAIN NEMO, OCTOPI a SGWID ANFERTH. Werth gwrando am hynny yn unig. 

Dilynwch Manon ar Twitter ar @ManonSteffanRos 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 10 Sep 2019 21:31:48 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #3 Gofod - Stori fer gan Dyfan Maredudd Lewis

Enillodd Dyfan Lewis y gystadleuaeth stori fer yn Eisteddfod Caerdydd eleni. Y thema oedd Gofod, ac mae’n stori wych. Es i lawr i Graig Cefn Parc i recordio Dyfan yn darllen ei stori ar gyfer eich pleser chi. Mae dathliadau yn thema, felly mae gwrando arni dros y Nadolig yn eitha addas. Mae Dyfan hefyd yn ffotograffydd a barddonwr; ewch draw i’w gyfrif Twitter i weld mwy http://twitter.com/Dyfanlewis

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 16 Dec 2018 16:54:22 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #2 Hefin Jones

Sgwrs gyda'r dylunydd, artist, darlithydd a dyfodolydd o Aberteifi. Gallwch chi weld y gwaith I'r Byd Dyfodol yn ogystal ag archifo'i waith blaenorol ar ei wefan http://hefinjones.co.uk/ibd-ttfw/

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Dec 2018 10:51:42 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Cyflwyniad i Gymru Fydd

Mae podlediad Cymru Fydd ar fin cychwyn! Dyma ragflas o’r pethau sydd i ddod. Sticiwch hwn yn eich tansygrifiadau os am sgyrsiau, celf a seiniau hyfryd, oll gyda’r dyfodol yn rhedeg drwyddynt.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 14 Nov 2018 23:03:33 GMT

Tudalen Y Podlediad