Podlediad Gwrachod Heddiw

Trafod hefo rhai o genod mwyaf di-flewyn-ar-dafod Cymru.Podlediad yn dathlu merched Cymru, trwy geisio canfod pa nodweddion mae nhw’n ei rannu hefo gwrachod confensiynol.

Gwefan: Gwrachod Heddiw

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Trafod hefo Gwennan Mair Jones

Lawrlwythwch

Piriyds, Corff, Dyslecsia a tylluan o'r enw Bili. Sgwrs onest hefo Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, Gwennan Mair Jones. 
"Os dani'n meddwl am y classics... dwi methu hedfan na?" 

Mwynhewch sgwrs hyfryd hefo gwrach hyfryd.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 24 Sep 2020 10:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Trafod hefo Mared Llywelyn

"Ma'n ffrindia fi'n d'eud fi 'sa'r person cynta' i ga'l fy hudo mewn i ymuno hefo cult"
Sgwrs gyda'r dramodydd Mared Llywelyn am ei natur cenedlaetholgar, ei bro, ei chyfnod yn y brifysgol a Hocus Pocus. 

Mwynhewch! 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 09 Sep 2020 07:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad