Podlediad Hansh

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Gwefan: Hansh

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Sefyll Allan... Ifan Llywelyn a Cadi Dafydd

Lawrlwythwch

Ifan Llywelyn a Cadi Dafydd sydd yn trafod dod allan, materion LGTBQIA+, a pam bod Ifan ddim yn hoffi Pride. Gwyliwch y fideo yma - https://www.youtube.com/watch?v=VrHRovyUp6s

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 30 Aug 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Sesh Maes Barcar

Llynedd, mi wnaeth Llyr Jones (Pasta Hull) trefnu gig bythgofiadwy munud olaf ‘Sesh Maes Barcar’ yn ystod wythnos ‘steddfod yn Llanrwst pan wnaeth storm canslo Maes B. Yn y podlediad yma, mae Geraint Iwan yn holi Llyr ac Iwan Fôn am y digwyddiad yna (a mwy).

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 02 Aug 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Sefyll Allan... Al Parr a Lloyd Steele

Yn y podcast yma mae Al Parr a Lloyd Steele yn trafod dod allan, y symudiad Black Lives Matter, y gymuned LGBT a mis Pride. Hefyd yn cael ei drafod mae Grindr a Little Britain, sydd wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar. In this podcast, Al Parr and Lloyd Steele discuss coming out, the Black Lives Matter movement, the LGBT community and Pride month. Also debated is Grindr and Little Britain, which have been in the news recently.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 28 Jun 2020 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Iechyd Meddwl... Caryl a Meilir

Good Grief! Actor ydi Meilir Rhys - ac mae pawb wedi hen arfer ei weld ar sgrîn, ond ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae Meilir a Caryl Bryn yn sgwrsio a thrafod galar, gorbryder... Ru Paul.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 24 May 2020 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast Lŵp - Elis Derby yn holi Osian Candelas

Elis yn holi Osian am ei fywyd fel cerddor yn ystod COVID-19. Hefyd hanes Y Sesiwn Adre diweddar wnaeth Osian i Lŵp, ynghyd a'r gerddoriaeth a'r teledu y mae o'n eu mwynhau wrth hunan ynysu.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 06 Apr 2020 18:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Be di'r Hanes... Iwan a Rhys

Be di hanes Be Di'r Hanes? Iwan Pitts a Rhys Iorwerth sy'n trafod y gyfres hanes wedi'w animeiddio - Be di'r Hanes?

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 09 Mar 2020 13:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Actio Ambwyti

Yw bywyd actor yn siampên, carped coch a minglo 'da selebs i gyd? Neu yw e mwy fel tempio, takeaways a chadw’r cyfrif banc mas o’r coch? Yn y podlediad yma mae’r actorion, a dau o wynebau cyfarwydd Hansh, Iestyn Arwel a Geraint Rhys Edwards yn camu bant o’r llwyfan a thu ôl y llen i drafod realiti’r byd actio. Ma’ nhw’n trafod auditions gwael, bywyd mewn coleg drama a pham dyle Geraint byth drin eich traed. RHYBUDD: Yn cynnwys iaith gref a chynnwys sydd ddim yn addas i blant.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 05 Feb 2020 12:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: High & Dry gyda Iwan a Sion

Iwan Fon a Sion Gwyn yn trafod syt mae'r her 'High and Dry' yn mynd! Dros y mis diwethaf mae nhw a grwp o ffrindiau wedi bod yn codi arian i Tim Achub Mynydd Llanberis wrth drio dringo y nifer uchaf o droedfeddi a maent yn medru ei wneud fel grwp dros fis!

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Jan 2020 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Gweledigaethau 2020

Blwyddyn Newydd dda a chroeso i bodlediad cyntaf Hansh yn 2020. Be chi’n edrych ‘mlaen ato dros y flwyddyn nesaf? Ymunwch â Miriam, Tom a Sam a’u gweledigaethau am bob dim 2020. Ma’ nhw’n trafod ffilmiau, teledu, Olympics, Euros, Glastonbury a phwy fyddai’n chwarae Miriam mewn ffilm. Ydych chi’n cofio pryd ddaeth yr iPad allan? Neu Pokémon GO? Ma’ nhw hefyd yn edrych nôl ar eu hoff a’u cas bethau o’r ddegawd ddiwethaf a beth i’w ddisgwyl o’r ddegawd newydd sbon. RHYBUDD: YN CYNNWYS IAITH GREF.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 Jan 2020 09:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad