Podlediad Ieithgwn

Podlediad - hwyl a sbri wrth drin a thrafod yr iaith genedlaethol

Gwefan: Ieithgwn

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Ieithgwn 5: Gwennan Higham

Lawrlwythwch

Trafodaeth gyda Dr Gwennan Higham am ei llyfr newydd "Creu Dinesyddiaeth i Gymru". Gallwch chi brynu'r llyfr yma: https://www.gwasgprifysgolcymru.org/book/creu-dinasyddiaeth-i-gymru/

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 21 Jun 2020 12:41:49 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Ieithgwn 4: Joseff Gnagbo

Sgwrs gyda'r ffoadur o Arfordir Ifori, Joseff Gnagbo, am ei bryderon am dylanwad yr UDA ar Affrica, ystyr rhyddid cenedl a ffoi i Gymru.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 16 Jun 2020 19:25:19 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ieithgwn 3: Rachel Llwyd

Trafodaeth gyda'r athrawes Gymraeg o Ysgol Garth Olwg (Rhydfelen), sy'n hanu o Gwm Bach, Cwm Cynon. Trafodwyd ei thaith iaith, ei ffydd a'i safbwynt ar beryglon Bil y Cwricwlwm.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 09 Jun 2020 19:42:37 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Ieithgwn 2: Ani Saunders

Sgwrs gyda'r cerddor pop o Gaerdydd, Ani Saunders sy'n trafod ei cherddoriaeth, ei phryderon am gau lleoliadau cerddorol yng Nghaerdydd a'r Gernyweg.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 31 May 2020 19:34:04 +0000

Tudalen Y Podlediad