Podlediad Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Cyfle i ni gyflwyno rhagor o wybodaeth am gynlluniau a cyfweld arbenigwyr, rhanddeiliaid a partneriaid. Mwynhewch! An opportunity for us to present more information about projects and interview the experts, stakeholders and partners. Enjoy!

Gwefan: Menter Môn - Sgyrsiau am Gynlluniau / Talks About Projects

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: A’i trend ydy symud i Gaerdydd?

Lawrlwythwch

Datganoli adranau o’r llywodraeth? 🤔 A’i trend ydy symud i Gaerdydd? 😱 Ydy’r system addysg wedi dyddio? 🥱 Ffermwyr mewn siwtiau a tyrau gwydr? 🤭 Gwrandewch ar bodlediad diweddaraf Llwyddo’n Lleol i glywed y sgwrs ddifyr yma. Mae’n hen bryd i bobl ifanc gymryd y set flaen i drafod pethau fel hyn. Diolch Sioned ac Osian am gymryd rhan.

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 04 Sep 2020 16:24:07 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Lleucu Gwenllian, un o griw LlLl 2050 yn holi’r artist, Lisa Taylor.

Mae Lleucu Gwenllian yn un o’r 14 entrepreneur ifanc sy’n rhan o griw Llwyddo’n Lleol 2050. Ei breuddwyd yw agor stiwdio greadigol yng Ngogledd Cymru, sy’n cynnig llwyfan a sicrwydd i unigolion eraill sy’n rhannu’r un doniau. Mae Lisa Taylor yn artist anhygoel, ac yn engrhaifft arbennig o rhywun sydd wedi taclo’r ddamcaniaeth nad oes posib llwyddo yn ei milltir sgwar. Dyma gyfle i Lleucu i’w holi hi am ei phrofiadau. Gwrandewch!

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 29 Jul 2020 21:09:24 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Iechyd Meddwl - rhywbeth sy’n bwysig i ni gyd. Arddun, Erin ac Elen sy’n trafod...

Mae gan bawb iechyd meddwl, ond nid pawb sy’n siwr sut i siarad amdano ar adegau. Mae hyn yn enwedig pan nad yw’r meddwl mor iach ac y gallai fod. Dyma Arddun (meddwl.org) yn sgwrsio gyda Erin, un o’r criw Llwyddo’n Lleol sydd newydd gymhwyso fel hyfforddwraig iechyd meddwl ac eisiu datblygu ei gwasanaeth. Trafodaeth gonest sydd yma, gan obeithio fydd y gwaith mae’r ddwy yn ei wneud yn eu meysydd yn cynnig help llaw i’r rhai hynny sydd ei angen. “Does dim cywilydd gofyn am help...”

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 14 Jul 2020 19:29:30 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Llundain > Gogledd Orllewin Cymru?

Mae Ifan Huw yn wreiddiol o Morfa Nefyn ond bellach yn byw yn Llundain... gwrandewch i glywed ei bersbectif o ar fywyd mewn dau fyd mor wahanol.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 30 Jun 2020 11:30:04 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Reboot Covid i Llwyddo’n Lleol

Mae Llwyddo’n Lleol wedi gorfod addasu yn sgîl COVID ond mae’r angen cymaint ag erioed. Dyma Elen a Dafydd yn siarad am y cynllun a sut byddwn yn cydweithio â phobl ifanc Môn a Gwynedd i ddangos fod modd llwyddo’n lleol.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 05 Jun 2020 12:43:04 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: The potential of producing and using Hydrogen as a fuel source on Ynys Môn

Dafydd from MM and Guto Owen from discuss the creation of a Hydrogen Hub on Ynys Mon to take advantage of renewable energy production in the area, and serve a potential significant market.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Feb 2020 19:29:01 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen ar Ynys Môn.

Dafydd o MM a Guto Owen o Ynni Glan yn trafod potensial cynhyrchu a defnyddio Hydrogen yng Nghaergybi. English version also available.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Feb 2020 19:21:28 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Why did Arloesi Gwynedd Wledig put Fitbits on cows?

In this episode we're discussing Arloesi Gwynedd Wledig's Fitbit on Cows project, which trialled tracking devices on a sample of cows at Glynllifon Farm College. Listen to expert James McIntyre, who installed the technology on the farm, and Rhodri Owen, Glynllifon Farm Manager, discuss the pilot and their initial opinion on the data collected. 

The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Jan 2020 17:42:46 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: How Crowdfunding has helped Menter Y Plu

In this episode Eleth talks to Tegid Jones from Menter y Plu and Rhian Hughes from Arloesi Gwynedd Wledig about their crowdfunding campaign. In the summer of 2019 Arloesi Gwynedd Wledig helped Menter y Plu run a crowdfunding campaign to raise money towards buying Tafarn y Plu in Llanystumdwy. The project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government. It’s also part funded by the Nuclear Decommissioning Authority (NDA) and Gwynedd Council.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 30 Jan 2020 17:42:27 GMT

Tudalen Y Podlediad