Podlediad Nawr yw’r awr

Podcast cymraeg sy’n trafod triathlon, treino, cystadlu, teithio a phopeth inbitwîn gan David Cole a Nia Davies - cwpwl o triathletwyr o Orllewin Cymru.

Gwefan: Nawr yw’r awr

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 16. Tips a Trics Dai a Nia. Rhan 2: Teithio tramor

Lawrlwythwch

Yn y pennod yma trafodwn ein top tips an teithio tramor i cystadlu neu ymarfer. Beth yw ffordd orau i fynd â'r beic? Pa yswiriant sydd orau? Pa fwydydd i osgoi cyn y ras?  Os oes gennych ynrhyw sylwadau cysylltwch â ni ar facebook, twitter neu ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com

Dyddiad Cyhoeddi: Mon, 28 Sep 2020 05:00:22 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 15. Shane Williams MBE

🌟 SHANE WILLIAMS MBE 🌟 Cawsom y fraint wthnos ma i holi cyn asgellwr gorau’r byd, Shane Williams. Ers ymddeol o chwarae rygbi mae Shane wedi troi ei law at triathlon gan gwblhau 4 Ironman Cymru. Nid yw Shane wedi colli ei ochr gystadleuol a trafodwn ei targedau ym maes triathlon. Mae codi arian at elusennau hefyd yn bwysig i Shane gan gynnwys Canolfan Cancr Felindre a fel arfer fy fyddai Shane yn teithio’r byd yn taclo’r sialens nesaf er mwyn godi arian at achosion da. http://www.velindrefundraising.com Diolch i noddwyr y rhaglen: -crwst.cymru -ces-sport.co.uk -tafellatanpizza.co.uk

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 21 Sep 2020 05:00:30 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 14. Llywbr arfordir Ceredigion

Wythnos dwetha rhedodd Dai hyd llwybr arfordir Ceredigion! Clywch yr hanes yn y pennod yma.

Just Giving Darren Williams https://www.justgiving.com/crowdfunding/darren-williams-132?utm_term=ABaKeB5RM

Just Giving LEJOG https://www.justgiving.com/crowdfunding/oxygentherapy/updates/5cae0?utm_term=NN8DgdPZV&fbclid=IwAR2hSHWVeekH5B_0bKKtsHh57YjTAkKAdZaNxa6iw2uRNjwmwTSJ0HtGzdw

Hyfforddiant DC Triathlon dctriathlon@outlook.com

Diolch i JT Bicycle Service and Repairs am noddi https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 14 Sep 2020 05:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 13. Rasio yn dychwelyd i Gymru.

Ar y rhaglen wythnos 'ma troiwn ein sylw at y digwyddiad Duathlon ym Mhembrey a ddigwyddodd Dydd Sul y 6ed o Fedi. "Test event" gan Welsh Triathlon - y digweddiad cyntaf yng Nghymru ers y cyfnod clo. Ymuna Gareth Evans, pennaeth datblygu Triathlon Cymru â ni y noson cyn y digwyddiad i'w drafod a ni'n cael "ecsliwsif" am rhagor o ddigwyddiadau ni'n gobeithio fydd yn cymeryd rhan cyn diwedd y flwyddyn! Clywch hefyd adroddiad Dai am y digwyddiad cyffrous.

Diolch i ein noddwyr Bara Menyn www.baramenynbakehouse.co.uk am noddi'r rhaglen.

Os hoffech rhagor o wybodaeth am hyfforddi gan Dai ebostiwch ni - dctriathlon@outlook.com.

Os oes gennych unrhyw syniadau, awgrymiadau neu cwestiynau am y podlais ebostiwch - nawrywrawr@hotmail.com

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 07 Sep 2020 05:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 11. Tips a trics Dai a Nia - Rhan 1: Kit

Dechreuwn y pennod yma drwy sgwrsio ein newyddion diweddaraf sef profiad Dai o fod ar y rhaglen Heno a’r newyddion na fyddai Geraint Thomas yn y tour ‘leni.

Yna atebwn cwestiwn sydd wedi cael ei danfon mewn yn ddiweddar sef pa kit sydd angen i wneud triathlon. Os oes gennych chi unrhyw tips neu trics yna danfonwch mewn atom nawrywrawr@hotmail.com. Mae hyn yn rhan cyntaf o gyfres so os hoffech chi glywed tips am unrhyw topics eraill yna cysylltwch â ni. 

Diolch i JT Bicycle Service & Repair am noddi'r rhaglen. Ffeindiwch ei fanylion ar Facebook https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair


Cysylltwch â ni - nawrywrawr@hotmail.com neu ar Facebook a Twitter @nawrywrawr

Os chi moyn siarad a Dai am ei waith hyfforddi triathlon - dctriathlon@outlook.com neu Instagram @dctriathlon

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Aug 2020 05:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 10. Nerys Jones

Ar y rhaglen yma rydym yn cyfweld Nerys Jones. Merch o Aberteifi yw Nerys ac mae’n saff i ddweud fod chwaraeon yn rhan enfawr o fywyd Nerys. Mae wedi cynrhychioli GB mewn Biathlon a dechreuodd ei gyrfa triathlon trwy ENNILL Long Course Weekend yn 2014! Mae Nerys hefyd yn caru rhedeg yn enwedig o gwmpas arfordir Ceredigion. Cyfweliad hynod o ddiddorol gyda un o ferched mwyaf ysbrydoledig Cymru.

Noddwyd y rhaglen yma gan JT Bicycle Service & Repairs. Ffeindiwch ei fanylion ar Facebook https://www.facebook.com/jtsbicycleseriviceandrepair

I cysylltu â ni ebostiwch nawrywrawr@hotmail.com neu os yr ydych am rhagor o wybodaeth am cael ei hyfforddi gan Dai ebostiwch dctriathlon@outlook.com

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 17 Aug 2020 05:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 9. Cotswolds Classic

Ar y rhaglen yma trafoda Dai a Nia râs diweddar Dai yn y Cotswolds. Râs pellter canol aka hanner Ironman neu 70.3. Hwn oedd y triathlon cyntaf ym Mhrydain wedi’r cyfnod clo. Noddwyr y rhaglen yma oedd teificoffee.co.uk. Os oes gennych unrhyw cwestiynau neu hoffwch noddi rhaglen ebostiwch ni ar nawrywrawr@hotmail.com. Am rhagor o wybodaeth am gwmni hyfforddi Dai ebostiwch dctriathlon@outlook.com

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 10 Aug 2020 05:00:06 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 8. Gareth Davies

Ein gwestai wthnos ‘ma Yw’r chwaraewr rygbi, Gareth Davies. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Mewnwr Scarlets a Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Rhan o garfan y Scarlets ers 2006 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 53 cap dros Cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 14 cais i Gymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cwpan y Byd 2015 - quaterfinalist 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cwpan y Byd 2019 - semi finalists 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Grandslam ym Mhencampwriath y Chwe Gwlad 2019 Trafodwn ei hyfforddi a’i dulliau ymarfer - sut mae e’n cydbwyso fod yn gryf a cadw spîd; cymharwn hyfforddi rygbi a triathlon; y cyfnod clo; pwysicrwydd bwyta’n dda; nerfau; y cais enwog yn erbyn Lloegr; colli yn Semi Finals Pencampwriaeth y Byd yn erbyn De Africa ar dyfodol - gan gynnwys y cwestiwn fawr.. a welwn ni e yn cwblhau Ironman Wales yn y dyfodol! Er nad yw Gareth yn driathlete mae’r sgwrs yn hynod o diddorol a pherthnasol. Fraint oedd cael clywed am hyfforddi un o sêr y gêm fwyaf yng Nghymru. Diolch i noddwyr y rhaglen, Crwst Cymru Instagram @crwst.cymru

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 03 Aug 2020 05:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 7. Non Stanford

🌟Triathletwr proffesiynol ITU 🇬🇧 🌟Pencampwr y byd dan-23 oed 2012 🌎 🌟Pencampwr y byd 2013 🌍 🌟Olympics Rio 2016 - 4ydd 🇧🇷 🌟Capten tîm Cymru yng nghemau’r Cymanwlad 2018 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🌟Ennillydd ras ITU Hamburg 2019 🥇 Mae Non yn un o driathletwyr gorau’r byd - trafodwn ei llwyddiannau; ei phrofiadau yn ystod y cyfnod clo; ei gobeithion am y dyfodol; Ironman Cymru a sut mae’n ymdopi gyda pwysau cystadlu. Roedd yn pleser siarad â Non - diolch. Noddwyd y rhaglen gan RJ Financial Planning. 🔹 https://www.rjfinancialplanning.co.uk 🔹 01239 801555 🔹 Twitter: @RJFINANCIALPLA1 Cysylltwch â ni: 🔸nawrywrawr@hotmail.com (podlais) 🔸dctriathlon@outlook.com (Tri coaching)

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 27 Jul 2020 05:00:23 GMT

Tudalen Y Podlediad