Podlediad Infurffiol

Podcast by Obed Lloyd

Gwefan: Infurffiol

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Podcast/Podlediad - Cynan Llwyd

Lawrlwythwch

Yn y podlediad yma dwi’n cael sgwrs hefo Cynan Llwyd, rydym yn sgwrsio am ei brofiadau hip-hop yn ei arddegau, ei waith a syniadau fel awdur, yn ogystal a’i waith hefo Cymorth Cristnogol. Mae Cynan yn wreiddiol o Aberystwyth ond yn byw yn Nghaerdydd bellach hefo’i wraig Rachel a’i fab Seth. Mwynhewch! In this podcast I have a conversation with Cynan Llwyd, we talk about his teenage hip-hop experiences, his work and ideas as a writer, as well as his work with Christian Aid. Cynan is originally from Aberystwyth but now lives in Cardiff with his wife Rachel and his son Seth. Enjoy!

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 26 Jun 2020 18:02:54 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Podcast/Podlediad - Owen Evans, Wrestlo a Iechyd Meddwl

Podcast Inffurfiol - Yn y podcast yma mae Owen a fi yn sôn am ei yrfa newydd yn wrestlo, ac ei obeithion yn y dyfodol. Yn ogystal a hyn rydym yn siarad am sut mae wrestlo wedi cael effaith ar ei iechyd meddwl a sut gall eraill gymryd ysbrydoliaeth. In this podcast Owen and I talk about his new career in wrestling, and his hopes for the future. In addition we talk about how wrestling has impacted on his mental health and how others can take inspiration.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 24 May 2020 17:35:49 +0000

Tudalen Y Podlediad