Podlediad Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Podlediad yng nghwmni'r awdur o Gaerdydd, Llwyd Owen, a fydd yn croesawu gwestai arbennig am siat (ie, siat) yn y sied ym mhob pennod.

Gwefan: Does Dim Gair Cymraeg am RANDOM

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pennod 54 - Iwan ap Huw Morgan

Lawrlwythwch

Sgwrs ddirdynnol gyda fy hen ffrind, Iwan ap Huw Morgan, sy’n fardd, artist, cerddor, cyn-gyffurgi, iachawr, therapydd ac, yn ol Google, male model. Pynciau llosg: creadigrwydd, canu opera, Jimi Hendrix, teithio i’r isymwybod, Clint a’r Clawdd, cyffuriau (meddal a chaled), Robin Reliant, Yr Wylan (ddall), cerddoriaeth, crack houses, cwrso’r ddraig v chwistrellu, hunan-atgasedd, teulu, methodone, twrci oer, reidio’r beic, iboga, ail-enedigaeth, gwaredigaeth, adferiad, kambo, WoodooMan a llawer mwy. Dolenni perthnasol: Heart of Oak Healing: https://rb.gy/uchyuv WoodooMan: https://rb.gy/lp0wpw Facebook: https://rb.gy/fjlrud Instagram: https://rb.gy/a07xqk (WoodooMan) / https://rb.gy/7fbeyq (darluniau). Twitter: @apHUW Iboga: https://rb.gy/tjzgut Kambo: https://rb.gy/kxniff Blog: https://rb.gy/6oddcl

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 25 Sep 2020 12:06:39 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pennod 053 Efa Lois a Morgan Owen

Pennod arbennig o'r podlediad yng nghwmni'r artist o Aberystwyth, Efa Lois, a'r bardd o Ferthyr Tudful, Morgan Owen, wedi'i recordio ar gyfer Eisteddfod Amgen 2020. Diolch i Mei Ty Cornel am ei gymorth a'i fewnbwn bachog(!) ac i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 09 Aug 2020 08:51:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 052 - Dirty Pop

Sgwrs grwydrol yng nghwmni’r DJs, Esyllt Williams ac Ian Cottrell, aka Dirty Pop, sydd wedi bod yn swyno ravers Clwb Ifor Bach ers dros ddegawd. Pynciau llosg: eilliad agos Ian, brechdanau yn bwt y car, distractions gweithio adref, lloriau gludiog Clwb, ailwampio v adfeilio, cysgu yn y cyfnod clo, atgofion cerddorol cynnar, o dan ddylanwad mam a dad, Top of the Pops, Pop Brain of Britain, Ciwdod, Hanner Pei, cyfarpar cachu, Diffiniad, Superfuzz, The Legend of Al Bongos, Caryl PJ, caneuon am ddannedd, Carl Cox, Swynwr y Synths, cynnal y dawnslawr, straen y silent disco, rocio Techniquest, rugger buggers, cloddio cerddoriaeth, techneg, rhestrau chwarae, Mr Scruff a llawer mwy. Diolch i Mei Ty Cornel am ei gymorth gyda’r sain ac i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 Jul 2020 12:26:07 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 51 - Beth Angell a Mei Ty Cornel

Ar ol absenoldeb o dros chwe mis, fi nol, mo fos! Yng nghwmni fy hen ffrind, y cynhyrchydd teledu a stand up comedian, Beth Angell, a fy nghymydog, Mei Ty Cornel, ni’n mynd ati i drafod profiadau lockdown, partis stryd, Jac yr Undeb v Y Swastika, hanes Cymru a’r cwricwlwm newydd, enwau lleoedd, y twats ’na sy’n rhedeg y wlad, hiliaeth, rhagrith, y GIG, tanco, wanco, y gofid, plu eira a llawer llawer mwy.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 06 Jul 2020 11:52:19 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 049 - Podpeth Nadolig 2019

Pennod arbennig iawn o Does Dim Gair Cymraeg am Random i ddathlu Nadolig 2019, gyda chyflwynwyr un o fy hoff bodlediadau yn y byd, Podpeth, sef Elin Gruffydd ac Iwan a Hywel Pitts. Pynciau llosg: traddodiadau Nadoligaidd (briwsion bara, death-lists), uchafbwyntiau personol y flwyddyn (gorymdeithiau annibyniaeth, dyrnu mwncis, ymladd llewod, tyfu tash, inverted Hitler), Cystadleuaeth Cont y Flwyddyn 2019, Hyna Di’r Goss, anws-heulo, pysgod siap pidyn a llawer mwy...

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 24 Dec 2019 08:37:22 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Penod 048 - Lowri Cooke

Adolygiad y flwyddyn gyda’r beirniad bwyd a diod a’r celfyddydau, llais a wyneb cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru ac S4C, a hen ffrind o fy mhlentyndod yng Nghapel y Crwys, Lowri Haf Cooke. Pynciau llosg: traddodiadau Nadolig, teledu gorau 2019 (gan gynnwys Merched Parchus a Bry: Mewn Cyfyng Gyngor), ffilmiau gorau 2019 (The Irishman, A Marriage Story, Dolomite is My Name, Once Upon a Time in Hollywood), cerddoriaeth gorau 2019 (Rufus Mufasa, Los Blancos, Yr Ods, Carwyn Ellis a Rio 19, Lleuwen, MR, Quodega, 3 Hwr Doeth), llyfrau (The Testament, A Man Lies Dreaming, James Ellroy, Perthyn, Y Pumed Drws, Gwirionedd, Babel), siwmperi Nadoligaidd risque a sglefrio aaaaarhghhhhhhh!!!!! Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune. Hanner Pei - Nadolig Alcoholig: https://bit.ly/38G5XL0

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 17 Dec 2019 13:21:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 047 - Mark Roberts

Orig ddifyr yng nghwmni Mark Roberts, un o leisiau mwyaf adnabyddus y SRG a dyn sydd wedi cyfansoddi a chanu degau o ganeuon poblogaidd gyda’r bandiau Y Cyrff, Catatonia a MR (ymysg eraill) yn ystod gyrfa sy’n ymestyn yn ôl dros 30 o flynyddoedd. Pynciau llosg: dydd Sadwrn arferol seren roc, My Name is Dolemite, cartridges cerdd, Johnny Cash, Llanrwst, Lerpwl, y recorder, osgoi gwersi Ffrangeg, Y Cyrff, Tony Schiavone, The Clash, Rhys Mwyn, Maffia Mr Huws, Cam o’r Tywyllwch, Geraint Jarman, Y Testament Newydd, Yr Anhrefn, U-Thant, teithio Ewrop, Crumblowers, Cymru-Lloegr-a-Llanrwst, Catatonia, Mulder & Scully, Road Rage, gwerthu cachlwyth o records, y Rolling Stones a Jimmy White, Paul Jones, Y Ffyrc, Sherbet Antlers, The Earth, MR, Strange Town Records, daddy (un)cool a llawer mwy. Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 10 Nov 2019 16:45:04 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 046 - Rhydian Bowen Phillips

sgwrs grwydrol gyda'r cyflwynydd amryddawn, Rhydian Bowen Phillips. Pynciau llosg: disgwyl, y Cymoedd, Cymreictod, Ysgol y Cymer, astudio yn America, MEGA, llysenwau, Eden, Planed Plant, iDot, Bandit, GLC, y fangre hon, Clifford Jones, Uned 5, La Bamba, Procar Poeth, sugno coc ar y teli, arferion gwylio newidiol, Cân i Gymru, Tân y Ddraig, marwolaeth Tommy Cooper, Fi Di Duw, marw yng Nghwmderi, Michael Sheen, llais pêl-droed Cymru, cariad at iaith, cyfweld Lionel Messi, enwau plant sili, tats a mwy.

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 30 Oct 2019 22:05:59 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pennod 45 - Esyllt Sears ac Eleri Morgan

Sgwrs hollol sili gyda’r comediwyr Esyllt Sears ac Eleri Morgan. Pynciau llosg: dyled, Caeredin, The Shamen, labia Esyllt, #MuthaOfTwo, Gwasanaethau T-Bay, Waitrose v M&S, broody v horni, ClecFongio, halio v siocled, brawd secsi Eleri, ffarmo, ffan mwyaf comedi Cymreig, perthnasoedd, hwrddo, camelod, anifeiliaid gwyllt mewn garejys, cathod mawr yng nghefn gwlad Cymru a llawer mwy... Diolch, fel arfer, i Daf Palfrey a Hanner Pei.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 25 Oct 2019 11:50:08 +0000

Tudalen Y Podlediad