Podlediad Siarad Gybolfa

Ymunwch efo ni am sgyrsiau diddorol efo pobl Cymru.


Yn siarad am bopeth ac unrhyw beth. 


Hotchpotch o gymeriadau, cawlach o bynciau, siarad gybolfa.See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Gwefan: Siarad Gybolfa

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Siarad Gybolfa efo Alun Parrington

Lawrlwythwch

Mae Alun Parrington yn 'sgwennwr ac yn gomedïwr stand-yp.

Heddiw 'da ni'n trafod bod yn greadigol yn ystod cofid, 'cancel culture' a'r gymuned sydd i'w ddarganfod drwy ffilmiau.


Cofiwch i danysgrifio ac i ddilyn Theatr Gybolfa ar Facebook, Twitter ac Instagram @theatrgybolfa


Diolch am wrando!


Cerddoriaeth: Sam PritchardSee acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 23 Aug 2020 09:39:55 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Siarad Gybolfa efo Caryl McQuilling

Fy ngwestai'r wythnos hon ydy'r Rheolwraig Llwyfan, Caryl McQuilling.


Fel nifer o bobl sy'n gweithio yn y celfyddydau mae Caryl wedi gweld ei swydd yn dod i ben yn llwyr yn ystod y cyfnod clo. 'Da ni'n trafod sut mae Cofid wedi effeithio gweithwyr llawrydd, creadigol ac os yw'r ffordd y byddwn ni'n profi theatr byw wedi newid am byth?


Diolch am wrando ar Siarad Gybolfa. Cofiwch i danysgrifio a'n dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol!


Cerddoriaeth: Sam PritchardSee acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 14 Aug 2020 07:40:21 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Siarad Gybolfa efo Caitlin McKee

Fy ngwestai'r wythnos hon yw Caitlin McKee - actores, cantores a pherchennog The School Bell Bakery.

'Da ni'n trafod sut mae'r sefyllfa ryngwladol yn effeithio ar ein perthynas efo bwyd, troi cefn ar 'fad diets' a dechrau busnes yn ystod y cyfnod clo.


Diolch am wrando ar Siarad Gybolfa. Cofiwch i danysgrifio.


The School Bell Bakery ar instagram @theschoolbellbakery


Cerddoriaeth: Sam PritchardSee acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Jul 2020 17:03:46 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Siarad Gybolfa efo Guto Rhun

Croeso i Siarad Gybolfa.


Fy ngwestai'r wythnos hon ydy Guto Rhun, cynhyrchydd a chyflwynydd teledu a radio. 'Da ni'n siarad am fywyd yn ystod 'lockdown', artaith y cwis Zoom, ac mae Guto yn rhannu ei brofiad o fyw heb alcohol dros y tair blynedd diwethaf. 


Diolch am wrando a chofiwch danysgrifio i Siarad Gybolfa!


Cerddoriaeth: Sam PritchardSee acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sat, 04 Jul 2020 14:58:46 GMT

Tudalen Y Podlediad