Podlediad Sŵn y stiwdants

Sgwrs rhwng rhai o fyfyrwyr Prifysgolion Cymru! HWyl a rhoi'r byd yn ei le!

Gwefan: Sŵn y stiwdants

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Sŵn y Stiwdants Dafydd a Katy

Lawrlwythwch

Yma mae Dafydd Duggan yn holi Katy am ei chwrs, a sut brofiad yw astudio fel myfyriwr hyn. Mae Katy yn astudio Nyrsio Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Bangor. 

Bu i Dafydd raddio gyda MA Gohebu Chwaraeon o Brifysgol Met Caerdydd dros yr haf! Llongyfarchiadau!! 

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 16 Sep 2020 12:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Briall ag Elan o Brifysgol Bangor

Mae ein llysgenhadon Briall ag Elan yn astudio ym Mhrifysgol Bangor. 
Mae Briall yn astudio Bydwreigaeth ag Elan yn astudio Troseddeg. 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 31 Jul 2020 15:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podcast Megan Samuel - Y Drindod Dewi Sant

Yn y flwyddyn gyntaf yn y Brifysgol mae cymdeithasu a mynychu digwyddiadau yn help mawr i ddod i nabod myfyrwyr eraill. Dyma ychydig o hanesion Megan a'i ffrind sy'n mynd i Brifysgol y Drinodod Dewi Sant, yng Nghaerfyrddin.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Tue, 07 Jul 2020 09:00:00 +0100

Tudalen Y Podlediad