Podlediad Rhywbeth Creadigol?

Podlediad i weithwyr creadigol a rheiny sydd â diddordeb yn y maes. Bydd Rhywbeth Creadigol? yn dod â gweithwyr ac arbenigwyr o’r diwydiannau creadigol ynghyd i drafod y pynciau llosg sy’n effeithio arnyn nhw ar hyn o bryd, gan graffu ar yr ymchwil ddiweddaraf. Dyma bodlediad gan rwydwaith Caerdydd Creadigol ochr yn ochr â’r gymuned greadigol.

Gwefan: Rhywbeth Creadigol?

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: 2:1. Ydyn Ni'n Barod Am Ddiwylliant Digidol?

Lawrlwythwch

Ym mhennod gyntaf yr ail gyfres mae'r Cynorthwyydd Datblygu Creadigol gyda National Theatre Wales, Dylan Huw, a Phrif Weithredwr y platfform aml-gyfrwng diwylliannol AM, Alun Llwyd, yn siarad am ffrydio'r celfyddydau, blinder digidol a dyfodol theatr a diwylliant ar-lein. Mae AM yn gymuned aml-gyfrwng yn dathlu a rhannu creadigrwydd diwylliannol Cymru ac ers lansio ym mis Mawrth mae wedi ffrydio Tafwyl a llu o waith celfyddydol arall gan gynnwys cynyrchiadau gan National Theatre Wales fel Go Tell The Bees. Mae National Theatre Wales wedi lansio Network,  rhaglen waith ddigidol newydd, a gynlluniwyd i gysylltu cynulleidfaoedd, cymunedau a gwneuthurwyr theatr â chyfleoedd i greu a phrofi theatr fyw, arloesol a gyflwynir drwy lwyfan digidol.

Dyddiad Cyhoeddi: Thu, 17 Sep 2020 22:07:27 GMT

Tudalen Y Podlediad

Teitl: 1:3. Ydy Caerdydd yn Ddinas Cerddoriaeth?

Yn y drydedd bennod o 'Rhywbeth Creadigol?' rydym yn sgwrsio â DJ Bethan Elfyn a Katie Hall o'r band CHROMA, am yr hyn mae bod yn ddinas cerddoriaeth yn ei olygu i Gaerdydd a'r hyn mae'r sîn gerddoriaeth yn y ddinas yn ei olygu iddyn nhw. Mae Bethan Elfyn yn cyflwyno sioe ar BBC Radio Wales, yn cynnal prosiect Gorwelion sy’n cefnogi artistiaid newydd yng Nghymru a hefyd yn aelod o Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd. Katie ydy prif gantores y triawd Alt Rock o’r cymoedd, CHROMA.

Gwrandewch ar sengl ddiweddaraf Chroma, Tair Ferch Doeth, yma. 

Recordiwyd y bennod hon ym mis Ionawr 2020.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 26 Mar 2020 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 1:2. A Yw Creadigrwydd Yn Ffordd o Fyw?

Yn ail bennod Rhywbeth Creadigol? rydym yn siarad am y cysylltiad rhwng hapusrwydd a chreadigrwydd gyda'r artist aml dalentog, Ani Saunders. 

Mae Ani'n siarad am ei gyrfa greadigol hyd yn hyn a'i phrosesau creadigol fel cerddor, artist gweledol a ffotograffydd. Mae'n gwneud PhD ar hyn o bryd sy'n edrych ar sut a pham y mae trefi ôl-ddiwydiannol yng Nghymru'n newid ai peidio trwy ymchwilio mewn i'r cyd-destun gwleidyddol, economaidd a diwylliannol ehangach. 

Mae'n creu cerddoriaeth pop electronig yn Gymraeg ac yng Nghernyweg, dan yr enw Ani Glass. Mae ei sengl newydd, Mirores, yn gyfoeth o synth-pop breuddwydiol a bydd gweddill yr albwm yn cael ei gyhoeddi ar y 6ed o Fawrth gyda thaith o Gymru yn dilyn. 

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 21 Feb 2020 11:26:29 GMT

Tudalen Y Podlediad


Teitl: 1:1. Sut Beth Yw Dylanwadu Digidol?

Ym mhennod gyntaf Rhywbeth Creadigol? rydym yn gofyn y cwestiwn 'Sut beth yw dylanwadu digidol?'. 

Ar ôl clywed sut mae Dr Francesca Sobande o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn diffinio dylanwadwr digidol, mae'r crewyr cynnwys digidol Megan Fflur a Llio Angharad yn rhannu eu syniadau a'u profiadau nhw. 

Mae gan Megan mwy na 13,000 o ddilynwyr ar ei chyfrif ffasiwn Instagram, mae'n llysgennad i Boohoo ac mae'n rhedeg siop ar lein o'r enw Pethau sy'n gwerthu dillad a phethau cartref. 

Mae Llio yn rhannu cynnwys ar-lein am y llefydd gorau i fwyta. Mae ganddi fwy na 13,000 o ddilynwyr ar ei chyfrif Instagram, mae'n llysgennad i Sainsbury's a Beco ac mae'n arbenigo mewn marchnata digidol i Lywodraeth Cymru, yn gweithio ar brosiectau iaith Gymraeg fel Dydd Miwsig Cymru. Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 23 Jan 2020 22:00:00 GMT

Tudalen Y Podlediad